امروز دو شنبه 02 مهر 1397
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی
مشاوره تلفنی
اطلاعات تماس
دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی
نمونه دادخواست ها
لوایح
مظالب حقوقی
آراء وحدت رویه
اخبار
قوانین
آیین نامه ها
مطالب مفید حقوقی
بیوگرافی
خدمات
تالیفات
جملات مفید حقوقی
آیا میدانید در آئین دادرسی کیفری هرگاه دادگاه بدون ورود در ماهیت به دعوا رسیدگی کند آن را قرار می گویند نه حکم.
 
جستجو قوانین
عنوان قانون :
متن قانون :
نوع قانون :
دستگاه اجرایی :
کلید واژه :
از تا تاریخ تصویب :
از تا تاریخ انتشار :
شماره انتشار :
حکم حضوری و غیابی در دعوی اعسار


رای دیوان عالی کشور
ماده 11قانون اعسارکه مطابق ماده 24درمورداعسارازمحکوم به مجری است صراحت داردکه اگریک طرف درجلسه درخواست رسیدگی کندحکمی که بدون حضورطرف دیگرصادرمی شودحضوری محسوب است بنابراین اگرطرف مدعی اعسار به وسیله لایحه درخواست رسیدگی کندمشمول تعبیرقانون مزبورنبوده وحکم صادرغیابی خواهدبود.
حکم شماره 1838-27/10/28شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8

نوع : شماره انتشار : 1838
تاریخ تصویب : 1328/10/27 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آقای مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری  می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین